Les finances ètiques

Les Finances Ètiques intenten donar i construir diferents respostes per totes aquelles persones estalviadores que es volen responsabilitzar del que la seva entitat financera fa amb els seus diners.

Les Finances Ètiques deuen el seu origen als moviments socials dels anys seixanta i setanta quan activistes a favor de la pau i el medi ambient trobaven contradiccions entre les seves propostes i l’ús que feien les entitats financeres dels recursos que hi dipositaven.

Així doncs, entitats pacifistes s’adonen que les financeres amb les quals treballen són accionistes de bona part de les principals empreses de la indústria armamentista, o entitats ecologistes comencen a veure com qui financia els projectes que generen danys irreparables en el nostre medi ambient són les mateixes entitats que gestionen els seus recursos”.

D’alguna manera, la proposta de les Finances Ètiques parteix de la contradicció detectada i ofereix les alternatives a la preocupació dels diferents col·lectius més sensibilitzats en temes com la Pau, els Drets Humans, el Desenvolupament Humà i Sostenible, la Solidaritat i la Justícia Global.

S’han proposat cinc principis d’operació que un banc ètic ha de complir i que permet a una persona confiar que els seus diners seran destinats a projectes que s’ajustin a una proposta transformadora més enllà del model comercial de banca.

El treball proposat amb l’alumnat al llarg d’aquesta guia gira al voltant d’aquesta idea, i de promoure la coherència entre les nostres decisions i les nostres creences. Confiem que aquest camí representarà una oportunitat d’aprenentatge no solament pel tema a tractar sinó pels recursos (cognitius i actitudinals) a mobilitzar en aquest procés.

Si vols conèixer més informació sobre les finances ètiques, visita Diner Ètic.