15 activitats pràctiques
per aprendre les
finances ètiques i solidàries
Activitats
vinculades
al currículum formal de Secundària i Batxillerat

Guions pel
professorat recursos i materials complementaris,
avaluacions...

Guia didàctica
de les finances ètiques

Que els teus Diners pensin com tu és una guia didàctica adreçada al professorat de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius, amb activitats per incorporar els conceptes i reflexions entorn de les finances ètiques a l’aula.

Activitats didàctiques

ASSIGNATURES
 • Economia bàsica
 • Economia
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
CURSOS
 • 4r ESO
 • 1r Batxillerat
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Economia bàsica
CURSOS
 • 4t ESO
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Economia bàsica
CURSOS
 • 4t ESO
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Economia bàsica
 • Economia
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
CURSOS
 • 1r Batxillerat
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Economia bàsica
CURSOS
 • 4t ESO
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Economia bàsica
CURSOS
 • 4t ESO
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Economia bàsica
 • Funcionament de l’empresa
 • Economia
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
 • Funcionament de l’empresa i disseny de models de negoci
CURSOS
 • 4r ESO
 • 1r Batxillerat
 • 2n Batxillerat
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Economia
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
 • Funcionament de l’empresa i disseny de models de negoci
CURSOS
 • 1r Batxillerat
 • 2n Batxillerat
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Emprenedoria
 • Economia Bàsica
 • Economia i emprenedoria
 • Funcionament de l’empresa
 • Funcionament de l’empresa i disseny de models de negoci
CURSOS
 • 3r ESO
 • 4r ESO
 • 1r Batxillerat
 • 2n Batxillerat
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Economia
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
CURSOS
 • 1r Batxillerat
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Economia bàsica
 • Economia
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
CURSOS
 • 4r ESO
 • 1r Batxillerat
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Economia Bàsica
 • Economia i emprenedoria
 • Economia
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
 • Funcionament de l’empresa i disseny de models de negoci
CURSOS
 • 4r ESO
 • 1r Batxillerat
 • 2n Batxillerat
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Economia Bàsica
 • Economia i emprenedoria
 • Economia
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
CURSOS
 • 4r ESO
 • 1r Batxillerat
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Economia
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
CURSOS
 • 1r Batxillerat
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
ASSIGNATURES
 • Emprenedoria
 • Economia Bàsica
 • Economia i emprenedoria
 • Economia
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
CURSOS
 • 3r ESO
 • 4r ESO
 • 1r Batxillerat
TIPUS D'ACTIVITAT
DURACIÓ
SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS
Coordinació
Elaboració
Revisió de continguts
Amb el suport de