A.01

Parlem d’economies

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia bàsica
  • Economia
  • Economia, emprenedoria i activitat empresarial

CURS

  • 4r ESO
  • 1r Batxillerat

TEMPS

45 minuts

TIPUS ACTIVITAT

Activitat d’aprenentatge i aplicació.

SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS

OBJECTIUS

CONTINGUTS

La llibertat és sempre i exclusivament llibertat per a qui pensa diferent.

Desenvolupament de l'activitat

En un espai ampli definirem dues zones: una amb un cartell de «A FAVOR» en un extrem, un espai central amb una línia de punts en el pis com si fossin marques d’un baròmetre (les marques es poden fer amb trossos de cinta d’embalar) i un altre espai a l’altre extrem amb un cartell de «EN CONTRA».

El grup es col·locarà al mig. La persona que dinamitza llegirà en veu alta una frase (us proposem algunes). Després de la lectura de cada frase, els membres del grup se situaran a la part de «A FAVOR» si estan d’acord amb allò que la frase diu, o a la part de «EN CONTRA» si no hi estan d’acord.

En un primer moment, les persones han de decidir-se per una postura extrema, blanc o negre. Seguidament, es passa un objecte que fa la funció de micròfon (un bolígraf, una pilota, un estoig) alternativament a una banda i l’altra per escoltar els arguments del alumnat, començant per la banda minoritària. (10 minuts).

En un segon moment, després d’escoltar unes quantes opinions, es pregunta si algú vol matisar la seva posició i moure’s de lloc. Ara l’espai no s’ha de veure com una decisió entre dos blocs d’opinió sinó com un baròmetre que gradua les múltiples opinions (en aquest moment sí es podran posicionar en punts intermedis o més prop de “A FAVOR” o “EN CONTRA” sense haver d’estar a l’extrem).

És important insistir que no es tracta d’un joc de rèplica contrarèplica sinó que l’objectiu de l’alumnat és argumentar perquè s’han posicionat a favor o en contra de l’enunciat. S’ha d’indicar a cada persona que prengui el micròfon que intenti argumentar les seves opinions de manera clara i precisa, es poden posar exemples senzills per explicar-se millor. Al grup es demanarà una actitud d’escolta, respectant els arguments que es presentin per part de totes les persones que parlin (20 minuts).

Una vegada que s’han argumentat les diferents posicions es contínua amb la següent frase. És possible que en la mesura en què l’exercici es vagi repetint les argumentacions es vagin fent més complexes fent referència a les frases anteriors o a arguments de les companyes o companys. El rol de la persona que dinamitza serà intentar que cada persona amb el micròfon expliqui breument els seus arguments i donar oportunitat a la major quantitat de persones per explicar-se (20 minuts).

Després de diverses ocasions de repetir l’exercici amb diferents frases és important deixar un temps perquè tot el grup pugui fer una reflexió general sobre els diferents arguments que es van exposar en l’exercici. També expressar com s’han sentit en argumentar i escoltar opinions sobre cada frase.

Es pot incorporar també una reflexió sobre les fonts d’informació que tenim per crear-nos una opinió o imaginari sobre l’economia. Què ens influeix perquè pensem d’una o una altra manera?, les nostres famílies?, els mitjans de comunicació?, la forma en que ens relacionem?, la publicitat?

Algunes frases possibles

Claus per generar més frases per a l’exercici:

Material

Avaluació

En principi, només cal deixar que l’alumnat s’expressi lliurement. Pot ser interessant preguntar per què serveix un exercici com aquest.

D’una banda, en l’activitat que plantegem l’aprenentatge se centra en qüestions com: escoltar, argumentar, dialogar, canviar postures inicials, explorar consensos, etc. D’altra banda, la polarització inicial és una bona oportunitat per engegar un debat sobre la importància de superar la dicotomia que tot ho redueix al blanc o negre. A més, val la pena convidar a reflexionar als i les joves sobre la importància d’abandonar els posicionaments inicials per tal d’arribar a acords. 

La funció de la persona dinamitzadora de l’activitat serà introduir frases d’interès per l’alumnat segons el context, per tal d’iniciar un debat posterior i introduir la idea que hi ha temes o conceptes (com l’economia) que socialment s’ha configurat sota un imaginari creat pels mitjans, els interessos o part de la societat i que ens correspon a totes les persones resignificar aquests conceptes.

Per acabar, convé mencionar que diverses controvèrsies esmentades al llarg de l’activitat poden ser treballades en profunditat en les següents propostes d’aquesta guia. Per tant, es tracta d’una activitat introductòria per detectar els interessos concrets de l’alumnat, aquest fet facilita a la persona dinamitzadora recuperar-los i fer-los visibles en les sessions posteriors.

Material complementari