Activitats didàctiques

Tag: Consum

Economia: Consum (consum i estalvi), consum responsable, demanda, corba de demanda, preferències, publicitat
Empresa: Àrea de màrqueting, estratègies comercials, publicitat enganyosa, subliminal