Activitats didàctiques

Tag: Sector financer

El diner, evolució, propietats. Bitcoins
Els bancs, origen, evolució. Finançament i inversió. Banca
ètica.
Productes financers (hipoteca, préstecs, assegurances).
Finances personals.
Regulació monetària a la UE. Objectius. Política
monetària
Borsa o mercat de valors.