Activitats didàctiques

Tag: Producció

Activitat econòmica, factors de producció i procés de
producció, tecnologia, productivitat, costos, costos
internalitzats i externalitats, costos directes i indirectes,
llindar de rendibilitat
Globalització, externalització.
Corba de l’oferta
Activitat econòmica més enllà de la remunerada.
Els recursos naturals i la seva explotació: limitacions al
creixement econòmic.
Reciclatge, economia circular.