Activitats didàctiques

Tag: Treball

Economia de l’empresa i emprenedoria: àrea de recursos
humans, selecció de personal, condicions de treball,
contractacions, negociacions sindicats i patronal. Treball
precari, explotació laboral. Subcontractació i falsos
autònoms
Polítiques d’igualtat a les empreses
Economia:
Treball. Limitacions del concepte. Polítiques laborals.
Població activa, aturada, ocupada. Ocupació i atur. Renda
bàsica ciutadana