A.6

Qui dirigeix?: estalvia, inverteix, endeuta’t.

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia bàsica

CURS

  • 4t ESO

TEMPS

60-65 minuts

TIPUS ACTIVITAT

Activitat d’aprenentatge i reflexió

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Desenvolupament de l'activitat

Aquesta activitat és la primera de l’apartat sobre el Sistema Financer, des d’una aproximació crítica de l’estat actual i el seu funcionament.

Aprofitarem l’actualitat informativa mitjançant un vídeo explicatiu (Xerrada TED de l’escriptor Hernan Casciari: Mi hija quiere entender el sistema financiero, que trobareu a l’apartat de “Material complementari”) per provocar un debat i fer reflexionar a l’alumnat sobre alguns dels conceptes principals que conformen els intercanvis monetaris en els nostres dies: estalvi, inversió, crèdit, deute.

1. Comencem la sessió amb un parell de preguntes exploratòries (10 minuts):

2. Una vegada tancat aquesta etapa es presenta el vídeo demanant a l’alumnat especial atenció a la dinàmica econòmica que es planteja i als conceptes que no es comprenguin, amb tal d’aprofundir més endavant (25 minuts aproximadament).

3. Amb l’ajuda del Guió per al Professorat es poden aclarir conceptes i aprofundir al debat sobre la utilitat social de comptar amb un sistema financer com l’actual (es pot plantejar la idea de comparar sistema sanitari o educatiu i la seva utilitat al benestar col·lectiu) (15 minuts).

4. Finalment es pot plantejar a l’alumnat crear un llistat de problemàtiques que pensin que genera l’actual disseny de sistema financer en diferents nivells: local, estatal, europeu, global (15 minuts)

Com a activitat d’aprofundiment se suggereix el visionat i debat sobre el vídeo: Em deus 3000 entrepans i conèixer i jugar el joc de taula ideat per FIARE Banca Ètica El Gran Joc de les Finances.

Material

Avaluació:

El llistat de problemàtiques produït pels alumnes pot ser un bon punt de partida per a avaluar l’assoliment dels objectius.

Tanmateix, si es busca una avaluació més específica, es pot utilitzar una rúbrica d’avaluació elaborada a partir dels objectius de l’activitat. De ser així, es recomana allargar l’última part de l’activitat entre cinc i deu minuts, per tal de garantir que el llistat és completat de forma exhaustiva.

A més, es recomana demanar als alumnes que identifiquin tres problemàtiques per cada nivell de concreció (local, estatal, europeu i global); encara que pot incloure’s l’europeu dins el global per tal d’ajustar l’activitat al temps disponible.

Així, si la rúbrica empra els objectius proposat per a aquesta activitat, hauria de poder identificar en el producte final el grau de comprensió dels continguts de l’activitat.

Material complementari