A.6

Qui dirigeix?: estalvia, inverteix, endeuta’t.

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia bàsica

CURS

  • 4t ESO

TEMPS

60-65 minuts

TIPUS ACTIVITAT

Activitat d’aprenentatge i reflexió

SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Davant la crisi no volem feina, no volem salari, no volem Estat del benestar. Volem qüestionar la mateixa relació salarial, l'estructura capitalista en conjunt. No hi ha marxa enrere, sinó futurs possibles a construir. Es tracta de preguntar-nos no només com aconseguir feina per a tothom, sinó per a què treballem.

Desenvolupament de l'activitat

Aquesta activitat és la primera de l’apartat sobre el Sistema Financer, des d’una aproximació crítica de l’estat actual i el seu funcionament.

Aprofitarem l’actualitat informativa mitjançant un vídeo explicatiu (Xerrada TED de l’escriptor Hernan Casciari: Mi hija quiere entender el sistema financiero, que trobareu a l’apartat de “Material complementari”) per generar un debat i fer reflexionar a l’alumnat sobre alguns dels conceptes principals que conformen els intercanvis monetaris en els nostres dies: estalvi, inversió, crèdit i deute.

1. Comencem la sessió amb un parell de preguntes exploratòries (10 minuts):

2. Una vegada tancat aquesta etapa es presenta el vídeo demanant a l’alumnat especial atenció a la dinàmica econòmica que es planteja i als conceptes que no es comprenguin, amb tal d’aprofundir més endavant (25 minuts aproximadament).

3. Amb l’ajuda del Guió per al Professorat es poden aclarir conceptes i aprofundir al debat sobre la utilitat social de comptar amb un sistema financer com l’actual (es pot plantejar la idea de comparar sistema sanitari o educatiu i la seva utilitat al benestar col·lectiu) (15 minuts).

4. Finalment es pot plantejar a l’alumnat crear un llistat de problemàtiques que pensin que genera l’actual disseny de sistema financer en diferents nivells: local, estatal, europeu, global (15 minuts)

Com a activitat d’aprofundiment se suggereix el visionat i debat sobre el vídeo: Em deus 3000 entrepans i conèixer i jugar el joc de taula ideat per FIARE Banca Ètica El Gran Joc de les Finances.

Material

Avaluació:

El llistat de problemàtiques produït pels alumnes pot ser un bon punt de partida per a avaluar l’assoliment dels objectius.

Tanmateix, si es busca una avaluació més específica, es pot utilitzar una rúbrica d’avaluació elaborada a partir dels objectius de l’activitat. En cas de ser així, es recomana allargar l’última part de l’activitat entre cinc i deu minuts, per tal de garantir que el llistat és completat de forma exhaustiva.

A més, es recomana demanar als alumnes que identifiquin tres problemàtiques per cada nivell de concreció (local, estatal, europeu i global); encara que pot incloure’s l’europeu dins el global per tal d’ajustar l’activitat al temps disponible.

Així, si la rúbrica empra els objectius proposats per a aquesta activitat, hauria de poder identificar en el producte final el grau de comprensió dels continguts de l’activitat.

Material complementari