A.04

On està el valor?

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia bàsica
  • Economia
  • Economia, emprenedoria i activitat empresarial

CURS

  • 1r Batxillerat

TEMPS

60 minuts

TIPUS ACTIVITAT

Activitat d’aplicació

SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Les monedes socials promouen la reciprocitat i l'ajut mutu, contribuint a l'articulació de comunitats solidàries.

Desenvolupament de l'activitat

Es tracta de un joc en el qual el grup es divideix en quatre o cinc equips. Cada equip representa una comunitat o poble productor d’un bé que ha d’intercanviar els seus productes amb els altres pobles.

Etapes

Material

Avaluació

Proposem un qüestionari d’experiència i una graella d’avaluació, coherents amb els objectius de l’activitat. Tanmateix, és aconsellable que durant el transcurs de l’activitat el docent es fixi en un seguit d’aspectes que són importants per a valorar el grau d’assoliment dels objectius i de comprensió de l’activitat. Proposem parar atenció als següents elements:

Material complementari