Activitats didàctiques

Tag: Emprenedoria

Persones que emprenen. Característiques, valors
Dones emprenedores Perfil emprenedor: formació,
experiència, innovació, risc. Ètica empresarial.
Reconeixement persones emprenedores no empresàries:
emprenedoria social i solidària.
Presa de decisions: models Canvas, projecte d’empresa,
planificació i gestió