A.07

Fes-te Banker!

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia bàsica
  • Funcionament de l’empresa
  • Economia
  • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
  • Funcionament de l’empresa i disseny de models de negoci

CURS

  • 4r ESO
  • 1r Batxillerat
  • 2n Batxillerat

TEMPS

120 – 135 minuts

TIPUS ACTIVITAT

Activitat d’exploració, diagnòstic i aprenentatge

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Les estadístiques demostren que les polítiques d'austeritat, que en els darrers temps s'han convertit en regla, especialment a Europa, no resulten eficaces econòmicament ni socialment i seran incapaços d'assolir els objectius que aspiren els qui les promouen.

Desenvolupament de l'activitat

* El títol d’aquesta activitat fa referència a una frase utilitzada per la campanya publicitària d’augment de capital de Bankia (entitat financera comercial), es presenta tal qual ho feia la campanya, l’ús del masculí pot ser objecte de reflexió en presentar l’activitat a l’alumnat i suggerir com es construeixen les imatges d’algunes professions

Proposem dos itineraris diferents per a aquesta activitat. Depenent del grup classe i del temps disponible, cada docent haurà de triar l’opció que més li convingui. La idea és que el primer dels itineraris suposa un grau d’aprofundiment menor en la temàtica general, i s’endinsa més en les conseqüències de la corrupció financera per a la ciutadania.

Mentre que la segona opció d’itinerari proposa un treball més exhaustiu sobre el visionat d’un documental i sobre les implicacions de la corrupció en l’àmbit espanyol i internacional, però no està tan centrada en adoptar la perspectiva dels ciutadans, sinó en un repàs general del tema.

Cada docent haurà de decidir quina de les dues opcions s’ajusta més als seus objectius i a les característiques del seu grup.

Itinerari 1

En el cas del primer itinerari, pot ser recomanable treballar amb dues sessions separades (fase 1 i 2 en una sessió i fase 2 i 3 en una segona). La proposta d’activitat consisteix a visionar un documental sobre la gestió directiva de Caja Madrid i posteriorment representar (amb tècniques de teatre social) les conseqüències d’aquestes decisions en la ciutadania.

Així, primer es veurien els fragments d’un documental i es pensarien les situacions. Pot deixar-se més temps l’alumnat per a pensar les situacions i comentar alguns exemples de forma més exhaustiva.

Finalment, després de la segona fase, s’encomana als alumnes que dramatitzin aquestes situacions a casa, o en hores de lliure disponibilitat d’altres assignatures (preferiblement llengües).

En una segona sessió, es representarien les “obres de teatre” elaborades pels alumnes pel seu compte.

Itinerari 2

En aquest cas, recomanem realitzar l’activitat només en una sessió de dues hores.

Es pot jugar amb el temps de la introducció inicial i del debat posterior, per tal d’ajustar els tempos.

A més, segueix sent possible aprofitar els talls proposats anteriorment per a mostrar una versió reduïda de l’obra de teatre, de manera que sigui més abastable en el temps d’una sessió.

Material

Avaluació

Itinerari 1

Per al primer itinerari comptem amb el producte de l’activitat (peça teatral). Per tant, podem observar, a partir d’aquest producte, el grau d’assoliment dels objectius de l’alumnat. Sobretot és important veure fins a quin punt hi ha relació entre la situació escollida pel grup i la situació efectivament dramatitzada.

A més, és aconsellable que en el debat de clausura posterior, es fomenti la participació del màxim de persones possible, sobretot d’aquells que solen participar menys. A més de buscar l’equilibri entre la participació de nois i noies. La idea és assolir una imatge el més àmplia possible de les perspectives del alumnat sobre el tema tractat.

Itinerari 2

El debat final és important per a l’avaluació, tant si es fan servir les preguntes vehiculars com si s’opta per dirigir-lo d’alguna altra manera, cal fixar-se en les intervencions del alumnat i contrastar-les amb els objectius de l’activitat.

És important que el docent dirigeixi de forma activa el debat, i que s’asseguri que, en la mesura del possible, tot l’alumnat participi i que es mantingui una equitat entre nois i noies pel que fa a la participació. Si no és possible, és recomanable prioritzar la intervenció d’aquelles veus que normalment no participen.

En tots dos casos, un element important a considerar és la possibilitat que dels debats sorgeixin incerteses, inquietuds i temors sobre el fet de començar a conèixer el disseny estructural de l’actual sistema financer i les conseqüències que comporta a la ciutadania.

És possible que s’expressin posicions per a reforçar el model, que qüestionin la impossibilitat de canvi o transformació o que defugin el debat com una cosa aliena i distant. L’objectiu en tot cas, és reconduir el debat per a valorar en l’alumnat una posició crítica (d’alguns elements, en principi) i exercitar mecanismes problematitzadors amb la condició de començar a plantejar escenaris de transformació.

Material complementari