A.05

Un invent anomenat Diners

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia bàsica

CURS

  • 4t ESO

TEMPS

95 minuts: dues sessions de 45 minuts i 50 minuts respectivament

TIPUS ACTIVITAT

Activitat d’exploració, diagnòstic i aprenentatge

SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Hi ha moltes excuses per a la persona que va cometre l?error de confondre els diners i la riquesa. Com molts altres, van confondre el signe amb allò que significava.

Desenvolupament de l'activitat

L’activitat es desenvolupa en dues fases, la primera més exploratòria i un primer exercici de qüestionar el concepte de diners. La segona fase s’aprofundeix més en els elements que caracteritzen els diners, la seva evolució i funció en l’actualitat.

1ª Sessió:

Per concloure la primera fase, es pot presentar el vídeo Els diners com a deute (en material complementari) i dinamitzar els primers dubtes o preguntes en relació al contingut del mateix.

2ª Sessió:

Material

Avaluació

En aquesta activitat no es valoraran les respostes com a correctes o incorrectes, sinó el procés de participació, debat i exposició.

Per al professorat és important també per saber el nivell de coneixement que l’alumnat té sobre el tema per a poder ponderar adequadament les reaccions dels alumnes.

Si es realitza el mapa conceptual, es pot valorar la claredat en l’explicació dels conceptes, els enllaços i explicacions realitzades i el disseny estètic del mapa. Com a producte de l’activitat, es poden emprar els objectius com a orientació per a l’avaluació.

Material complementari