Activitats didàctiques

Tag: Sector exterior

Comerç amb l’exterior: balança comercial. Relació entre
volum i composició balança comercial i nivell
desenvolupament països
Balança corrent i balança de pagaments
Polítiques proteccionistes: aranzels, prohibicions.
Polítiques de desregulació: llibertat, àrees de lliure
comerç. UE.
Tipus de canvi i sistemes de tipus de canvi
Regulació fluxos treball
Regulació fluxos capital
Globalització