A.11

Les crisis ja no són noticia, o si?

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Economia bàsica
  • Economia
  • Economia, emprenedoria i activitat empresarial

CURS

  • 4r ESO
  • 1r Batxillerat

TEMPS

60 minuts

TIPUS ACTIVITAT

Activitat d’aprenentatge i exploració

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Desenvolupament de l'activitat

La sessió per a l’anàlisi de l’actualitat informativa es fa en tres etapes. 1- Visionat de dos vídeos i completar semàfor de visionat (pauta d’observació). (20 minuts) 2- Treball en equips per compartir resultat de semàfor i contestar guió de preguntes. (20 minuts) 3- Posada en comú i elaboració de propostes. (20 minuts) Els vídeos s’inclouen a l’apartat material complementari.

Material

Avaluació

Proposem un qüestionari individual per l’alumnat juntament amb una rúbrica d’avaluació. Els instruments es troben als “Annexes” i contenen els elements que creiem primordials per a detectar el nivell d’assoliment dels objectius. Tanmateix, cada docent pot afegir-hi ítems avaluables segons cregui convenient o en coherència amb possibles modificacions que faci de l’activitat i, sobretot, dels seus objectius i contingut.

Material complementari

Vídeo 1: La Crisis Explicada con una Sonrisa 7’00

El professor Leopoldo Abadia explica el seu famós terme “ninja”, referit a les persones que demanaven un crèdit (i a les quals se’ls concedia), però que no tenien ingressos, treball ni estalvis i que es basa en les inicials de la seva denominació en anglès: no income, no job, no assets.