A.09

Els secrets de la banca

Compartir l'activitat a les xarxes

ASSIGNATURA

  • Emprenedoria
  • Economia Bàsica
  • Economia i emprenedoria
  • Funcionament de l’empresa
  • Funcionament de l’empresa i disseny de models de negoci

CURS

  • 3r ESO
  • 4r ESO
  • 1r Batxillerat
  • 2n Batxillerat

TEMPS

60 minuts

TIPUS ACTIVITAT

Activitat de generalització i aplicació

SABERS I CONCEPTES CURRÍCULARS

OBJECTIUS

CONTINGUTS

Dins l'economia solidària, les finances ètiques posen el benestar de les persones al centre de les seves decisions econòmiques i, per tant, afavoreixen també les dones. A nivell intern del funcionament, les entitats bancàries ètiques incorporen la perspectiva de gènere a la seva organització, com ara establir mesures de conciliació.

Desenvolupament de l'activitat

Aquesta activitat s’ha de desenvolupar a l’aula d’informàtica, cadascuna de les etapes requereix que els nois i noies utilitzin l’ordinador, tant per a la recerca d’informació a internet com per a la confecció d’un anunci publicitari editat digitalment.

La dinàmica de l’activitat és la següent:

1. Es formen equips de dos o tres persones per treballar amb un ordinador i es presenten els objectius generals de l’activitat, els seus temps i criteris d’avaluació (5 minuts).

2. Cada equip realitzarà recerques a internet per trobar alguns projectes controvertits que hagin finançat els bancs o caixes més coneguts: BBVA, Banc Santander, la Caixa, etc. Es prendran notes sobre la recerca i es seleccionarà un projecte en concret (15 minuts).

3. Es realitzarà una recerca d’anuncis publicitaris del banc o caixa triada que serà la base per l’etapa següent (10 minuts).

4. Amb l’ajut d’un programa d’edició d’imatges es demanarà a l’alumnat que reconverteixin l’anunci original introduint alguna frase o imatge que faci referència al projecte controvertit seleccionat en el punt 2 (20 minuts).

5. Finalment, es demana que alguns anuncis s’exposin a classe i expliquin el per què de la frase o imatge que acompanya el nou anunci (10 minuts)

Una variant d’aquesta activitat es pot proposar a l’alumnat en el que té a veure al resultat final. En lloc de re-elaborar l’anunci publicitari, es pot idear la realització d’un “meme” per a ser publicat en xarxes socials. Els elements a considerar en aquest cas seran l’originalitat i l’aplicació de la ironia per a retratar les inconsistències del llenguatge publicitari.

Finalment fora de l’aula es recomana explorar l’apartat “Material complementari”.

Material

Avaluació

L’anunci com a producte de l’activitat és l’objecte d’avaluació que permetrà veure si els objectius s’han assolit. Si es vol una avaluació sistemàtica caldrà demanar als alumnes que escriguin els criteris d’elecció dels projectes que finalment apareixeran en l’anunci final.

Finalment, caldrà avaluar l’estètica de l’anunci i l’originalitat. Tanmateix el punt clau és l’argumentació prèvia que permetrà veure si els nois i noies són conscients dels elements controvertits d’alguns projectes finançats per la banca tradicional.

Material complementari